Marianne van Rumpt, pianodocent

(placeholder)

De lestijden van een 'pianolesjaar'

lopen van september tot en met juni.

De vakanties lopen met de scholen in Noord Nederland mee.

Een pianolesjaar heeft 36 lessen bij iedere week les en 18 lessen bij iedere veertien dagen les.