Marianne van Rumpt, pianodocent

(placeholder)

Ik kom uit een muzikale familie.

Mijn vader was (kerk)orgelbouwer.

Hierdoor werd mijn interesse voor muziek

al snel gewekt en in het bijzonder voor de piano.

Vanaf mijn zevende jaar ben ik begonnen met piano spelen.

De eerste jaren les ontving ik van de voormalige organist

van de St. Jan in 's-Hertogenbosch.

Daarna ben ik gaan studeren aan het conservatorium in Tilburg

en later in Amsterdam. In 1967 heb ik mijn lesbevoegdheid piano

behaald en ben ik begonnen met lesgeven aan

diverse muziekscholen.

Behalve het lesgeven, heb ik diverse koren begeleid, deel

uitgemaakt van een 4-mainsduo en musicals geregisseerd

en gedirigeerd.

Naast mijn privepraktijk ben ik twaalf jaar actief geweest in de

EPTA als coòˆrdinator graadexamens in Noord-Holland en

zeven jaar lid geweest van de

Landelijke Werkgroep Graadexamens.

Ik ben getrouwd, heb een zoon en

een dochter

en vier kleinkinderen.